שלום בין אחים גישור סכסוכים

בשנים האחרונות מובילה עו”ד אפרת חקיקת תחום ייחודי, שאליו היא מתייחסת כשליחות – השכנת שלום בין אחים, תוך התמקדות במחלוקות משפחתיות בענייני ירושה.
לנגד עיניה ניצבת מטרה מרכזית, והיא ליישר את ההדורים בין הצדדים אשר כרוכים בקשר של דם.

הליך זה נעשה באמצעות כלי רב עוצמה של גישור, אשר מאפשר דיאלוג אמיתי בין הצדדים. תהליך הגישור בוחן לכל אורכו נתונים פיננסים וכמותיים של הירושה לצד אלמנטים אישיים ומשפחתיים, בנקודת הזמן הנוכחית ותוך הסתכלות קדימה לשנים הבאות.
ההסתכלות הנרחבת על מכלול השיקולים, משפיעה במידה רבה על התגבשות ההסכמות והפיכתן להסכם בהיר בין הצדדים.

"The best weapon is to sit down and talk".

נלסון מנדלה

תחום השכנת שלום בין אחים נברא בעקבות ליווי משפטי של משפחות רבות בתהליכי עסקאות נדל”ן במושבים ובקיבוצים, אשר לעיתים קרובות נשקפת מהם תמונת מצב עגומה של קרעים בין בני המשפחה. לכך הצטרפה התפיסה שלהשכנת השלום בין האחים יש השפעה מכרעת על מעגלי החיים השונים, והיא בעלת תהודה גם על הדורות הבאים.

הגיע הרגע להניח את הדחיינות ואת ההימנעות מהתעסקות במחלוקת המשפחתית, ולמצוא את שביל המלך, שבו יוכלו לצעוד יחד אחים ואחיות, ואיתם שרשרת ארוכה של בני משפחה.

אולם בית המשפט אינו סביבה אופטימלית לדון בענייני מחלוקות משפחתיות; הסביבה הראויה לכם נמצאת סביב שולחן הגישור, ותעשה בליווי גורם מקצועי מתווך.
ניהול משא ומתן בדרכי שלום מעביר לידיכם את השליטה בתהליך, ומבטיח בראש ובראשונה פתרון של חלוקת הנכסים והרכוש; אולם יותר מכך, מבטיח שמירה על מערכת יחסים תקינה בין בני המשפחה.