ליווי משפטי בעסקאות נדל"ן

ההתנהלות בעסקאות הנדל”ן במושבים ובקיבוצים נושאת בחובה מורכבת, אשר שונה מכל עסקת נדל”ן אחרת.
בנוסף, מוטלת על עסקאות אלה מגבלות של סחירות כבדות משקל, אשר דורשות התייחסות לסוגיות ייחודיות, כמו; מיסוי, היתרי בנייה והשבחה, ועדת קבלה לאגודה [של המושב או הקיבוץ], וכן התנהלות מול ההחלטות והתקנות המעודכנות של רשות מקרקעי ישראל.

משרדה של עו”ד אפרת חקיקת מספק מזה 12 שנים ליווי משפטי וייעוץ למשפחות לצורך הגשמת חלומן להקים בית במושב או בקיבוץ, מהשלבים הראשוניים של בחינת הנכס בהיבט המשפטי ועד לחתימת הסכם המכירה והקנייה.

מטרתנו אינה מסתכמת אך ורק במוכרים או אך ורק בקונים, אלא מתרחבת גם אל מעגל התהליך הכולל, כך שיתנהל בצורה המיטבית ומתוך הסתכלות סובלנית על כל הגורמים שמעורבים בעסקה.